Rozdzielność majątkowa a podział majątku? Czy to jest to samo?

Bardzo często podczas rozmów z klientami dowiadujemy się, że znakomita część społeczeństwa nie rozróżnia pojęć: rozdzielność majątkowa i podział majątku. Jaka jest zatem różnica pomiędzy tymi kwestiami? Odpowiedź może być tylko jedna: kolosalna.

Rozdzielność majątkowa – co to jest

Zawierając związek małżeński, z automatu, pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Czy tak jest zawsze? Nie- tylko w przypadku gdy małżonkowie nie zawrą przed ślubem umowy majątkowej małżeńskiej (umowa rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowy rozszerzającej wspólność majątkową).

Wspólnota majątkowa małżeńska obejmuje część składników majątku, których małżonkowie „dorobili” się wspólnie, będąc w związku małżeńskim. O tym jakie dobra wchodzą w skład majątku wspólnego – będzie w innym wpisie. Obrazowo wspólnotę majątkową małżeńską określamy workiem – do którego małżonkowie wrzucają np. swoje wynagrodzenie za pracę, czy dochody z działalności gospodarczej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że od konkretnego dnia, małżonkowie przestają powiększać majątek wspólny, a zaczynają pracować na „własny rachunek”. Rozdzielność majątkowa jest swoistym sznurkiem – związującym worek wspólnego majątku

Jak powstaje rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy samego prawa z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji, wyroku sądu w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz w przypadku zawarcia stosownej umowy przed Notariuszem.

Czym jest podział majątku

Podział majątku z kolei to nic innego – jak dzielenie owego „worka” majątku wspólnego. Jak wygląda owo dzielenie? Czy zawsze ów podział jest równy – zatem po połowie? Nie. W ramach podziału majątku wspólnego można żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

O tym kiedy i na jakiej podstawie można żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym – w jednym z kolejnych wpisów.

Autor: Olga Maciejewska – Żurek Adwokat, Prawnik, Mediator. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.