Twoje dane w BIK

Obecnie coraz częściej korzystamy z możliwości zakupu przedmiotów na raty, tak by nowy telewizor lub komputer nie nadszarpnął zbytnio naszego domowego budżetu. Niewielu z nas jednak wie, że kupno przedmiotów na kredyt odnotowane zostanie w naszej historii kredytowej, a jego nierzetelna spłata może odbić się w przyszłości na możliwości zawarcia innych umów- choćby umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (popularnie zakupu telefonu „na abonament”). Wszystko dzięki BIK (Biuro Informacji Kredytowej).

monety1

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna powstało na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. BIK powołane zostało przez banki i bankowe izby gospodarcze, między innymi celem: gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych, które są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Jakie dane są gromadzone w BIK i jak długo?

Przeciętnego Kowalskiego będzie interesować przede wszystkim jakie dane gromadzone są w BIK . Dane przekazywane są każdorazowo w momencie składania wniosku kredytowego. Przetwarzane (gromadzone) zaś tylko w przypadku zawarcia umowy kredytowej. Dane które gromadzone są w BIK można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje. Nazwijmy je skrótowo: dane pozytywne i dane negatywne.

Dane pozytywne w BIK

To tzw. pozytywna informacja kredytowa. Te dane gromadzone są jedynie za naszą zgodą, o której udzielenie jesteśmy najczęściej pytani w chwili zawierania umowy kredytowej. Dane pozytywne to wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania itp.) oraz informacje o kredycie, w szczególności o jego wysokości, ilości rat, walucie oraz przede wszystkim- terminowej spłacie. Ich przekazanie następuje za każdym razem, niezależnie czy kwota kredytu to 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora „na raty”, czy 500.000,00 zł i jest to kredyt hipoteczny pod budowę domu. Dane te przetwarzane będą przez BIK maksymalnie przez okres 5 lat od momentu spłaty kredytu. W każdej chwili możemy jednak odwołać naszą zgodę na przetwarzanie danych pozytywnych w BIK.

Dane negatywne w BIK

Są to dokładnie takie same dane jak w przypadku pozytywnym, jednak trafiają one do BIK niezależnie od naszej zgody, zawsze w przypadku gdy raty kredytu spłacane są nieterminowo, to znaczy gdy opóźnienie w spłacie wynosiło co najmniej 60 dni (i jednocześnie upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania przez instytucję kredytową o zamiarze przetwarzania danych). I w tym przypadku dane te będą przetwarzane przez BIK do momentu rzeczywistej spłaty kredytu i przez okres kolejnych 5 lat. Nie jest możliwym ich wcześniejsze usunięcie.

Usuwanie wpisu z BIK

Ostatnio coraz częściej wpisując hasło BIK w wyszukiwarce, pojawiają się oferty usług mających polegać na usunięciu wpisu w BIK. Zaznaczyć należy, że przedsiębiorstwa te nie usuwają tego, na czym faktycznie zależy korzystającemu- czyli danych negatywnych, ponieważ takiej możliwości nie przewiduje prawo. Usuwane zostają jedynie dane pozytywne- które wskazują na nas jako na wiarygodnego kredytobiorcę.

 Autor:

Adwokat Olga Maciejewska