Wizerunek dziecka

Gwałtowny rozwój portali społecznościowych oraz powszechność telefonów komórkowych wyposażonych w aparaty fotograficzne o coraz lepszych parametrach dały nam, użytkownikom, większe możliwości w dzieleniu się najważniejszymi dla nas chwilami. Dla każdego rodzica jest to z pewnością przyjście na świat dziecka i jego dorastanie. Młodzi rodzicie bardzo często korzystając z nowinek technicznych, publikują zdjęcia (wizerunek) swoich pociech za pośrednictwem aplikacji lub portali społecznościowych.

Zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych – czy rodzice narażają ich wizerunek?

Z punktu widzenia prawa karnego już wielokrotnie rozpisywano się o zagrożeniach związanych z publikacją wizerunku naszej pociechy. Zdjęcia, zwłaszcza te ogólnodostępne, mogą trafić w niepowołane ręce. Fundacja Dzieci Niczyje wspólnie z partnerami akcji opracowała przewodnik dla rodziców jak bezpiecznie publikować zdjęcia pociech na różnych portalach społecznościowych. Przewodnik dostępny pod adresem:   http://zanimwrzucisz.fdn.pl/poradnik-pomysl-zanim-wrzucisz

Jak z punktu widzenia prawa cywilnego rozstrzygnąć kwestię wizerunku dziecka?

Podkreślić należy, że wizerunek należy do kategorii dóbr osobistych, które zostały wyraźnie wymienione w art. 23 Kodeksu Cywilnego, choć szczegółowa regulacja tej kwestii znajduje się w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w art. 81.

Art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że do rozpowszechniania wizerunku, np. w postaci zdjęcia, niezbędna jest zgoda osoby na nim przedstawionej. W przypadku dzieci, jako osób znajdujących się pod władzą rodzicielską, czy to rodziców, czy innych prawnych opiekunów, zgodę na rozpowszechnienie wizerunku winien wyrazić jeden z nich.

Co w sytuacji, gdy drugi rodzic nie chce by zdjęcie jego pociechy było gdziekolwiek publikowane?

Drugi rodzic powinien dostosować się do żądania i usunąć zdjęcie dziecka. W ekstremalnych sytuacjach problem może zostać rozwiązany przez Sąd Opiekuńczy, na wniosek jednego z rodziców, który wskaże sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.

 Autor:

Adwokat Olga Maciejewska