ABC umów dla każdego – jak oznaczyć strony umowy i jakie dane należy wpisać?

ABC umów dla każdego – jak oznaczyć strony umowy i jakie dane należy wpisać?

W dzisiejszym wpisie kilka zdań o tym jak dobrze oznaczyć strony umowy i jakie dane stron zamieścić, konstruując własną umowę lub choćby wypełniając wzór znaleziony w internecie. Umowa to porozumienie przynajmniej dwóch stron. W absolutnie każdej umowie prawidłowe określenie stron ją zawierających będzie przesądzało czy umowa w ogóle została zawarta.

Określenie danych stron umowy – w przypadku osób fizycznych (podmiotów nieprofesjonalnych)

Gdy umowę zawierają dwa podmioty nieprofesjonalne – czyli osoby nie trudniące się działalnością gospodarczą w danym zakresie, ich prawidłowe oznaczenie ma niebagatelne znaczenie. O jakie umowy chodzi? Często o zwykłe umowy sprzedaży np. samochodu. Wyobraźmy sobie sytuację: Pan Jan Kowalski sprzedaje pojazd Mateuszowi Nowakowi.
Przykład będzie wyglądać w sposób następujący:
1. Jan Kowalski, nr PESEL: 12345678901, zamieszkały w Warszawie (00-010), przy ul. Nowy Świat 1 zwany dalej Sprzedającym
a
2. Mateusz Nowak, nr PESEL: 10987654321, zamieszkały w Warszawie (00-010), przy ul. Nowy Świat 1, zwany dalej Kupującym.

Dlaczego takie dane?

Imię i nazwisko – tego chyba nie musimy wyjaśniać.
Numer PESEL? Numer Pesel będzie niezbędny w przypadku ewentualnego sporu, gdyż zgodnie z treścią Kodeksu Postępowania Cywilnego musimy wskazać nr PESEL stron składając pozew. Ponadto nr PESEL jest niezmienny przez całe życie i indywidualny. Zatem osoba zmieniając nawet imię i nazwisko, nadal będzie posiadać stały nr PESEL.
Dlaczego nie numer i seria dowodu osobistego? Numer i seria dowodu osobistego są zmienne i wskazują one jedynie dokument tożsamości.
Adres zamieszkania? Również będzie nam potrzebny w razie kontaktu np. w celu zgłoszenia wady rzeczy sprzedanej lub do doręczenia odpisu pozwu w sprawie.

Określenie danych stron umowy – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Gdy umowę zawierają dwa podmioty profesjonalne, dobrze jest oznaczyć je zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego. Kodeks wprost wskazuje, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz ewentualny dodatkowy dopisek. Na nasze potrzeby ponownie skorzystamy z pomocy Panów Kowalskiego i Nowaka, którzy teraz będą prowadzić działalność gospodarczą. Ponownie Pan Jan Kowalski prowadzący komis o nazwie Super Auto sprzedaje pojazd przedsiębiorcy Mateuszowi Nowakowi, na którego pojazdach widnieje napis Super Przewozy.

1. Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kowalski Super Auto, nr NIP: 1234567890, ul. Nowy Świat 1, 00-010 Warszawa, zwany dalej Sprzedającym
a
2. Mateusz Nowak, prowadzący działalność pod firmą Mateusz Nowak Super Przewozy, nr NIP 10987654321, ul. Nowy Świat 1, 00-010 Warszawa, zwany dalej Kupującym.

Dlaczego takie dane:
Dlaczego tylko imię i nazwisko, a nazwa firmy później? Umowę bowiem zawiera konkretna osoba, ale działająca jako przedsiębiorca.
Dlaczego NIP? Gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej widnieje jego nr NIP, zatem w łatwy sposób zweryfikujemy wszystkie dane- w tym prawidłowość imienia i nazwiska, firmy oraz adres prowadzonej działalności. Nadto numer NIP będzie niezbędny w razie ewentualnego sporu sądowego.

Autor: Adwokat Olga Maciejewska – Żurek, partner w MSŻ Maciejewska Sieniawski Żurek Adwokaci i Radcowie Prawni