Vademecum korzyści dla Odbiorcy Przemysłowego – Zakładu Energochłonnego Cz. I

Częściowy zwrot podatku akcyzowego uiszczonego przy okazji nabycia energii elektrycznej

Ze sprzedażą energii elektrycznej, podobnie jak paliw płynnych, gazu ziemnego oraz ciepła związane są liczne obowiązki o charakterze fiskalnym. Realizacja tych obowiązków ma wymierną wartość finansową. W przypadku energii elektrycznej – poza kosztem jej wyprodukowania oraz marży pośredników, odbiorcy finansują różne źródła energii (poprzez ponoszenie opłat wspierających kogenerację tj. źródła kogeneracyjne, odnawialne źródła energii – OZE – , przedsięwzięcia służące  poprawie efektywności energetycznej ( białe certyfikaty ), czy też fiskusa – do zapłaty jest przecież również podatek VAT i podatek akcyzowy. Niniejszy wpis dotyczący zwrotu podatku akcyzowego – rozpoczyna cykl, w którym adwokat Olga Maciejewska-Żurek, radca prawny Mateusza Sieniawski oraz adwokat Paweł Żurek z miasta Kraków oraz Chorzów – przedstawiać będą Państwu korzyści mogące wiązać się z posiadaniem statusu Odbiorcy Przemysłowego – Zakładu Energochłonnego.

Dziś przedstawimy tematykę częściowego zwrotu podatku akcyzowego związanego z zakupem energii elektrycznej – procesu w którym mamy istotne doświadczenie od początku wdrożenia regulacji tj. od 2016 r.

Czym jest częściowy zwrot podatku akcyzowego?

Częściowy zwrot podatku akcyzowego jest kolejnym mechanizm wsparcia publicznego. Polega on na zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego przez sprzedawcę energii elektrycznej od energii elektrycznej wykorzystanej [na własne potrzeby] przez uprawnionego przedsiębiorcę. Częściowy zwrot podatku akcyzowego jest instytucją mającą swoje źródło w ustawie o podatku akcyzowym. Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje, że częściowy zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest przez właściwy organ administracji podatkowej za zakończony rok podatkowy.

Kto jest uprawniony do uzyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej?

Uprawnionymi do uzyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego mogą być podmioty mające status zakładu energochłonnego. Zakład energochłonny w kontekście przedsiębiorców to podmioty prowadzące działalność gospodarczą (z zastrzeżeniem wyłączeń w poszczególnych grupach) w zakresie: górnictwa i wydobycia; produkcji artykułów spożywczych; recyklingu surowców itp. Zakład nie może korzysta ze zwolnienia od akcyzy za energię elektryczną lub też preferencyjnej stawki akcyzy. Uprawniony musi legitymować się ponad 3% udziałem kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej.

korzyści ze zwrotu podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego

Ile można zyskać?

Jaka jest możliwa kwota zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej?

Konkretna odpowiedź zależy od charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Jednak odpowiadając na powyższe pytania w oderwaniu od konkretnego przypadku wskazać należy, że możliwa kwota zwrotu podatku akcyzowego może dochodzić do 12 zł/MWh. Przy optymalnym progu zwrotu na poziomie 7 zł/MWh, zakład energochłonny zużywający np.  20 GWh energii elektrycznej rocznie może odzyskać ok. 140 000 zł podatku akcyzowego za dany rok.

Do kiedy można składać dokumentację? 

Wniosek powinniśmy złożyć za dany rok podatkowy, do końca roku kalendarzowego następującego po danym roku podatkowym. Zakładając, że rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, to zakład energochłonny może składać wniosek do końca 2019 r. Po upływie tej daty nie będzie już możliwości starania się o zwrot za 2018 r.

Wsparcie w obsłudze procesu pozyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej ? 

Nasze kancelarie prawne z Chorzowa oraz Krakowa – są do Państwa dyspozycji w zakresie pozyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego. Proces pozyskania częściowego zwrotu podatku akcyzowego jest przeprowadzany przez naszych adwokatów i radców prawnych w sposób kompleksowy. Poczynając od procesów weryfikacyjnych, a kończąc na uzyskaniu decyzji podatkowej. W ramach projektu współpracujemy z biegłym rewidentem. Nasza wiedza oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Gwarantujemy sprawną realizację zamierzonego celu. Zapraszamy do kontaktu z naszymi kancelariami prawnymi w Chorzowie oraz Krakowie.

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.