Realizacja kontaktów z dzieckiem w okresie epidemii

W przeciągu ostatnich kilku dni do naszej kancelarii zgłosiło się kilku klientów mających problem z realizacją kontaktów z dzieckiem w aktualnej sytuacji – epidemii koronawirusa. Chodzi zarówno o kontakty uregulowane w formie postanowienia Sądu Rejonowego, elementu wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego czy też ugody mediacyjnej – następnie zatwierdzonej przez Sąd.

Skala problemu wydaje się narastać w związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez władzę. Również kampanie społeczne #zostańwdomu – skutecznie zachęcają by aktywność poza miejscem zamieszkania ograniczyć do minimum.

Kontakty z dzieckiem w trakcie epidemii z prawnego punktu widzenia

Z punktu widzenia prawa- epidemia nie spowodowała zawieszenia uregulowań dotyczących kontaktów dziecka z rodzicem. Kontakty powinny zatem być realizowane zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu lub ugodą – tak jak dotychczas. Oczywistym wydaje się, że realizacja kontaktów powinna mieć faktycznie trochę inny przebieg – z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zarówno rodzica, jak i dziecka.

Czy wszystkie kontakty będą odbywać się planowo?

Wydaje się, że nie wszystkie kontakty będą odbywać się planowo. Problematyczne bowiem będzie realizowanie przynajmniej dwóch rodzajów kontaktów:

a) kontaktów realizowanych w obecności kuratora

b) kontaktów z osobą znajdującą się na kwarantannie.

Kontakty z dzieckiem w obecności kuratora

W tym przypadku problematyczne może okazać się stawiennictwo kuratora. W związku z sytuacją epidemii, sądy działają w ograniczonym zakresie. Również służba kuratorska ograniczyła swoje działania do niezbędnego minimum. Zgodnie z zarządzeniem prezesów niektórych sądów – kuratorzy nie uczestniczą w kontaktach. Realizacja takich kontaktów może być zatem ograniczona – z prozaicznej przyczyny – braku stawiennictwa kuratora, w obecności którego kontakt ma być realizowany.

Kontakty z osobą znajdującą się na kwarantannie

Również w tym przypadku brak jest rozwiązań prawnych regulujących tę kwestie wprost.  Wydaje się jednak oczywistym, że kontakt taki nie powinien się odbyć z przyczyn bezpieczeństwa – rodzica, dziecka, jak i wszystkich osób spokrewnionych.

Czy można coś temu zaradzić?

Brak możliwości kontaktu fizycznego można zrekompensować wspólną zabawą z dzieckiem za pośrednictwem wideorozmowy.

Musimy jednocześnie pamiętać, że w tym trudnym dla wszystkich okresie – szczególną uwagę należy zwrócić na równowagę emocjonalną dziecka – już rozdartego przez rozstanie rodziców, a jednocześnie żyjącego w innym, niepewnym świecie.

Autor: Olga Maciejewska – Żurek, Adwokat, Mediator, Partner w MSŻ Maciejewska Sieniawski Żurek Adwokaci i Radcowie Prawni.