Publikujemy treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń w poruszaniu się z dnia 24 marca 2020 roku.

Poniżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń w poruszaniu się z dnia 24 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną. Rozporządzenie wprowadza szereg obostrzeń, z którymi warto się zapoznać.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia na temat ograniczeń w poruszaniu się
str. 1
rozporządzenie w sprawie ograniczeń w poruszaniu się wydane przez Ministra Zdrowia
str. 2