Status Odbiorcy Przemysłowego 2022. Mija termin!

W dniu 30 listopada 2021 roku mija termin na potwierdzenie statusu Odbiorcy Przemysłowego na 2022 rok! Przypominamy: status Odbiorcy Przemysłowego daje możliwość ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej.

W 2019 r. uprawnieni Odbiorcy Przemysłowi już po raz ósmy będą mieli możliwość skorzystać z optymalizacji kosztów nabycia energii elektrycznej – otrzymując status Odbiorcy Przemysłowego 2022. Wsparcie to obejmuje ograniczenie kosztów związanych z subwencjami publicznymi dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Wsparcie dotyczy też źródeł kogeneracyjnych wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło w jednym procesie. Wspomniane koszty stanowią ważną część wydatków ponoszonych w ramach cen i stawek właściwych dla energii elektrycznej. Ich ograniczenie wpływa wprost na spadek wydatków na energię elektryczną.

Możliwość optymalizacji kosztów subwencji OZE oraz źródeł kogeneracyjnych ma konkretny wymiar finansowy. W zależności od konkretnego przypadku Odbiorca Przemysłowy OZE może osiągnąć korzyści w postaci ulg. Otrzymywane są one w zakresie kosztów energii elektrycznej – od kilku do kilkudziesięciu złotych za każdą zużytą Megawatogodzinę.

Kto może skorzystać?

Możliwość potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego dostępna jest dla spółek i indywidualnych przedsiębiorców. Wsparcie dotyczy branż, których współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej ma odpowiednią wartość. Katalog uprawnionych branż jest szeroki. Obejmuje działalność gospodarczą w sektorze wydobywczym, spożywczym, tekstylnym, odzieżowym, papierniczym, drzewnym, naftowym, chemicznym, farmaceutycznym, metalurgicznym, surowcowym, elektronicznym, czy też związanym z recyklingiem. Wielkość przedsiębiorstwa pozostaje przy tym bez znaczenia. Uprawnionym może być niewielkie przedsiębiorstwo zużywające 1 GWh (1000 MWh ) energii elektrycznej. Uprawnionym może być również przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną w znacznych ilościach np. powyżej 100 GWh energii elektrycznej.

Co zrobić aby skorzystać z uprawnienia?

Aby skorzystać z uprawnień Odbiorcy Przemysłowego w 2022 r. wymagane jest potwierdzenie statusu uprawnionego Odbiorcy Przemysłowego wobec odpowiedniego organu administracji publicznej jakim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE). W tym celu koniecznym jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji do Prezesa URE. Termin na złożenie dokumentacji upływa w dniu 30 listopada 2021 r. (decyduje data fizycznego wpływu do URE, a nie nadania korespondencji). Brak zachowania przedmiotowego terminu wykluczy możliwość pozyskania ulg w 2022 r.

Regulacje prawne w zakresie dotyczącym Odbiorcy Przemysłowego OZE mogą wydawać się chaotyczne oraz niezrozumiałe. Możliwe jest uzyskanie, a także utrzymanie statusu Odbiorcy Przemysłowego w kolejnych latach. Wsparcie uzyskiwane z tytułu posiadania statusu Odbiorcy Przemysłowego OZE jest ważne. Szczególnie w dzisiejszych czasach, ma to niebagatelny charakter w sytuacji skokowego wzrostu cen energii elektrycznej.  

Jak uzyskać wsparcie?

Nasze kancelarie prawne oferują pełne wsparcie niezbędne do potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego OZE na 2022 r. Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w tym zakresie – zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 730-760-940.