Jak starać się o stosowanie niższych stawek za energię elektryczną w II połowie 2019 r. ? Poradnik i wzór.

Tylko do 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale i jednostki finansów publicznych mogą się starać o stosowanie niższych stawek za energię elektryczną w II połowie 2019 r. W naszym wpisie przedstawiamy poradnik oraz wzór oświadczenia.

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację tzw. „ustawy prądowej” – „ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej” – „ustawy zamrażającej ceny energii”. Ustawa, przegłosowana przez sejm dnia 13 czerwca 2019 r. – została zatwierdzona przez Senat bez poprawek w dniu 26 czerwca 2019 r. Ustawa została podpisana przez Prezydenta.  Nowelizacja jest efektem kolejnych zastrzeżeń Komisji Europejskiej.

Skutki dla mikro i małych przedsiębiorców

Aktualna nowela dopuszcza możliwość nabycia energii elektrycznej w 2019 r. przez szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, czy też przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników (albo legitymujących się rocznym obrotem nieprzekraczającym 10 milionów euro lub sumą rocznych aktywów bilansowych do równowartości 10 milionów euro). Nowelizacja pozwala na zachowanie cen według cen stosowanych wobec danego odbiorcy w dniu 30 czerwca 2018 r. Sposób uzyskania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. jest różny w każdym półroczu 2019 r.

 Cena energii elektrycznej w I półroczu 2019 r.

Aby osiągnąć cenę energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. na takim samym poziomie jaki obowiązywał w dniu 30 czerwca 2018 r.  przedsiębiorca nie będzie zmuszony podejmować jakichkolwiek czynności. Przedsiębiorca może mieć jednak wpływ na sposób oraz terminowość rozliczeń za poprzednie miesiące. Im wcześniej zostanie podjęta rzeczowa korespondencja ze sprzedawcą energii elektrycznej w tym zakresie, tym szybciej nastąpi korekta rozliczeń.

Cena energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.

Aby osiągnąć cenę energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. na takim samym poziomie, jaki obowiązywał w dniu 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej do dnia 27 lipca 2019 r., oświadczenie. Treść oświadczenia powinna zawierać informacje, że przedsiębiorca spełnia przesłanki dla uznania go mikro lub małym przedsiębiorcą. Wzór oświadczenia w załączeniu oświadczenie ustawa o zmianie cen energii_Kancelaria_Maciejewska Sieniawski Żurek.

Brak złożenia oświadczenia w terminie do dnia 27 lipca 2019 r. powodować będzie bezpowrotną utratę uprawnienia do skorzystania w II półroczu 2019 r. ze stawki ceny za energię elektryczną obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 r. W konsekwencji może to oznaczać istotną stratę dla przedsiębiorcy.  W niektórych bowiem przypadkach stawka ceny za energię elektryczną w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia dzisiejszego wzrosła nawet o kilkaset procent. Szkody tej można uniknąć składając oświadczenie do sprzedawcy w terminie do dnia 27 lipca 2019 r.

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.